Crop insurance 2024 :- मागील वर्षाचा खरीप पिक विमा या जिल्ह्याला 20कोटी मंजूर कोणता आहे तो जिल्हा??

Crop insurance 2024 या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. कारण खरीप हंगाम मधील पिक विमा बऱ्याच शेतकऱ्यांना मिळाला होता ...
Read more