सोयाबीनचे दर 700 रुपयांनी वाढले; राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव लाईव्ह पहा! Soyabean Rate

व्हॉट्सअँप ग्रुप येथे क्लिक करा

सोयाबीनचे दर 700 रुपयांनी वाढले; राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव लाईव्ह पहा! Soyabean Rate

बाजार समिती : सिंदखेडराजा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 325 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4600
जास्तीत जास्त दर : 4650
सर्वसाधारण दर : 4615

बाजार समिती : उमरखेड – डांकी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 120 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4600
जास्तीत जास्त दर : 4650
सर्वसाधारण दर : 4620

बाजार समिती : सोनपेठ
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 32 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4475
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजार समिती : घणसावंगी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 190 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4300
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4350

Soybeans price

बाजार समिती : यवतमाळ
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 259 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4155
जास्तीत जास्त दर : 4445
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : हिंगोली – खानेगाव नाका
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 119 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4310
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4355

बाजार समिती : दिग्रस
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 130 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4155
जास्तीत जास्त दर : 4315
सर्वसाधारण दर : 4305

हे वाचा:

बाजार समिती : परतूर
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 73 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजार समिती : देऊळगाव राजा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 6 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4400

बाजार समिती : तासगाव
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 25 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4850
जास्तीत जास्त दर : 4930
सर्वसाधारण दर : 4890

बाजार समिती : बार्शी – टाकळी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 131 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4700
जास्तीत जास्त दर : 4900
सर्वसाधारण दर : 4800

बाजार समिती : चोपडा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 10 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4451
जास्तीत जास्त दर : 4451
सर्वसाधारण दर : 4451

बाजार समिती : नागपूर
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 880 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4510
सर्वसाधारण दर : 4433

बाजार समिती : अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 11 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3500
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4001

बाजार समिती: उमरखेड डांकी
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4650 ( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: सिल्लोड
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर:4400

बाजार समिती: परभणी
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4425
सर्वसाधारण दर: 4425( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: छत्रपती संभाजी नगर
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4300

( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: राहता( Soyabean Rate Today )
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4300

बाजार समिती: नागपूर
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4250 ( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: अकोला
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4150
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4350

बाजार समिती : सिंदखेडराजा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 325 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4600
जास्तीत जास्त दर : 4650
सर्वसाधारण दर : 4615

बाजार समिती : उमरखेड – डांकी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 120 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4600
जास्तीत जास्त दर : 4650
सर्वसाधारण दर : 4620

हे वाचा:

बाजार समिती : घणसावंगी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 190 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4300
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4350

बाजार समिती : सोनपेठ ( Soyabean Rate Today )
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 32 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4475
सर्वसाधारण दर : 4450

( Soyabean Rate Today )

हे वाचा:

बाजार समिती : यवतमाळ ( Soyabean Rate Today )
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 259 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4155
जास्तीत जास्त दर : 4445
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : हिंगोली – खानेगाव नाका
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 119 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4310
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4355

बाजार समिती : दिग्रस ( Soyabean Rate Today )
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 130 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4155
जास्तीत जास्त दर : 4315
सर्वसाधारण दर : 4305

हे वाचा:

बाजार समिती : परतूर
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 73 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4450 ( Soyabean Rate Today )

बाजारसमीती : अमरावती
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 2314 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4150
जास्तीत जास्त – 4251
सर्वसाधारण – 4200

बाजारसमीती : नागपूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 30 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4300
सर्वसाधारण – 4250

बाजारसमीती : तुळजापूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 50 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 4400
सर्वसाधारण – 4400

बाजारसमीती : धुळे
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 3 (क्विंटल)
कमीत कमी – 3805
जास्तीत जास्त – 3805
सर्वसाधारण – 3805

बाजारसमीती : छत्रपती संभाजीनगर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 28 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4252
जास्तीत जास्त – 4300
सर्वसाधारण – 4276

बाजारसमीती : सेलू
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 33 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4300
जास्तीत जास्त – 4341
सर्वसाधारण – 4300

बाजार समिती : देऊळगाव राजा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 6 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4400

बाजार समिती : तासगाव
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 25 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4850
जास्तीत जास्त दर : 4930
सर्वसाधारण दर : 4890 ( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती : बार्शी – टाकळी
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 131 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4700
जास्तीत जास्त दर : 4900
सर्वसाधारण दर : 4800

बाजार समिती : चोपडा
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 10 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4451
जास्तीत जास्त दर : 4451
सर्वसाधारण दर : 4451 ( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती : नागपूर
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 880 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4510
सर्वसाधारण दर : 4433

बाजार समिती : अंबड (वडी गोद्री) ( Soyabean Rate Today )
शेतमाल : सोयाबीन
आवक : 11 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3500
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4001

बाजार समिती: उमरखेड डांकी
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4650 ( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: सिल्लोड
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर:4400

बाजार समिती: परभणी
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4425
सर्वसाधारण दर: 4425( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: छत्रपती संभाजी नगर
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4300

( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: राहता( Soyabean Rate Today )
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4300

बाजार समिती: नागपूर
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4250 ( Soyabean Rate Today )

बाजार समिती: अकोला
शेतीमाल: सोयाबीन
कमीत कमी दर: 4150
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4350

लासलगाव
शेतमाल : सोयाबीन
दिनांक : 21 फेब्रुवारी 2024
आवक : 250
कमीत कमी दर : 3500
जास्तीत जास्त दर : 4452
सर्वसाधारण दर : 4411( Soyabean Rate Today )

लासलगाव विंचूर
शेतमाल : सोयाबीन
दिनांक : 21 फेब्रुवारी 2024
आवक : 245
कमीत कमी दर : 3000
जास्तीत जास्त दर : 4401
सर्वसाधारण दर : 4350 ( Soyabean Rate Today )

हे पण वाचा :

बार्शी वैराग
शेतमाल : सोयाबीन
दिनांक : 21 फेब्रुवारी 2024
आवक : 3
कमीत कमी दर : 4450
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4450( Soyabean Rate Today )

बाजारसमीती : देउळगाव राजा
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 5 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4200
जास्तीत जास्त – 4200
सर्वसाधारण – 4200

बाजारसमीती : उमरखेड – डांकी
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 60 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 4650
सर्वसाधारण – 4620

बाजारसमीती : गेवराई
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 73 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4350
जास्तीत जास्त – 4388
सर्वसाधारण – 4360

बाजारसमीती : परतूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 28 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4200
जास्तीत जास्त – 4380
सर्वसाधारण – 4260

बाजारसमीती : हिंगोली – खानेगाव नाका
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( soyabin )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 88 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4200
जास्तीत जास्त – 4270
सर्वसाधारण – 4235

बाजारसमीती : जिंतूर
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 69 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4300
जास्तीत जास्त – 4346
सर्वसाधारण – 4325

बाजारसमीती : चिखली
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 310 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4300
सर्वसाधारण – 4200

बाजारसमीती : भोकरदन
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 20 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4250
जास्तीत जास्त – 4400
सर्वसाधारण – 4310

बाजारसमीती : हिंगोली
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( soyabin )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 300 (क्विंटल)
कमीत कमी – 3945
जास्तीत जास्त – 4366
सर्वसाधारण – 4155

बाजारसमीती : मालेगाव
राज्य : महाराष्ट्र
शेतमाल – सोयाबीन ( Soyabean Rate Today )
दिनांक – 09-03-2024
आवक – 2 (क्विंटल)
कमीत कमी – 4261
जास्तीत जास्त – 4261
सर्वसाधारण – 4261

Leave a comment