Toor bajar bhav ; आजचे तुरीचे बाजारभाव सध्या काय बाजारभाव मिळाला

व्हॉट्सअँप ग्रुप येथे क्लिक करा

Toor bajar bhav ; आजचे तुरीचे बाजारभाव सध्या काय बाजारभाव मिळाला

बाजार समिती : गेवराई
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 02 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10075
जास्तीत जास्त दर : 10075
सर्वसाधारण दर : 10075

 

बाजार समिती : बीड
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 407 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10800
जास्तीत जास्त दर : 11230
सर्वसाधारण दर : 11050

 

बाजार समिती : परभणी
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 70 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10800
जास्तीत जास्त दर : 11200
सर्वसाधारण दर : 10950

आजचे तुरीचे बाजारभाव

बाजार समिती : धाराशिव
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 1345 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10000
जास्तीत जास्त दर : 11680
सर्वसाधारण दर : 11300

 

बाजार समिती : मुर्तिजापूर
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 800 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 9550
जास्तीत जास्त दर : 11655
सर्वसाधारण दर : 10605

बाजार समिती : परतुर
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 15 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 8500
जास्तीत जास्त दर : 10000
सर्वसाधारण दर : 9901

बाजार समिती : जिंतूर
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 14 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10500
जास्तीत जास्त दर : 10550
सर्वसाधारण दर : 10500

 

बाजार समिती : पाचोरा
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)op
आवक : 50 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10400
जास्तीत जास्त दर : 10700
सर्वसाधारण दर : 10600

Gold Price Update :- ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद परतला, सोन्याचे दर पुन्हा घसरले

बाजार समिती : नांदेड
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 150 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 9700
जास्तीत जास्त दर : 10700
सर्वसाधारण दर : 9800

 

बाजार समिती : वाशिम
दि. 08/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 3000 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10100
जास्तीत जास्त दर : 11600
सर्वसाधारण दर : 11000

 

बाजार समिती : हिंगणघाट
दि. 07/05/2024/मंगळवार
शेतमाल : तुर (tur)
आवक : 2042 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 8600
जास्तीत जास्त दर : 11945
सर्वसाधारण दर : 10400

Crop insurance 2024 :- मागील वर्षाचा खरीप पिक विमा या जिल्ह्याला 20कोटी मंजूर कोणता आहे तो जिल्हा??

Toor bajar bhav ; आजचे तुरीचे बाजारभाव बाजार समिति प्रमाणे

बाजार समितीकमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
शेतमाल : तुर (tur)
08/05/2024
लासलगाव – निफाड840184018401
लासलगाव – विंचूर800080008000
दोंडाईचा870099519700
राहूरी -वांबोरी950095009500
पैठण102001057610400
भोकर98001047110135
मानोरा106111200010871
मालेगाव (वाशिम)108501120011000
अकोला94001197011000
अमरावती108001141111105
धुळे8000102608305
जळगाव900090009000
यवतमाळ105001175511127
आर्वी95001120010900
चिखली95001130010400
नागपूर95001155011038
हिंगणघाट86001194510400
वाशीम101001160011000
वाशीम – अनसींग9700107009800
चाळीसगाव86001040010170
पाचोरा104001070010600
हिंगोली- खानेगाव नाका108001130011050
जिंतूर105001055010500
मुर्तीजापूर95501165510605
मलकापूर100001168011300
दिग्रस108001120010950
सावनेर108001123011050
कोपरगाव970097009700
रावेर975097509750
गेवराई100751007510075
परतूर8500100009901
चांदूर बझार90001155010100
लोणार100001135010675
वरोरा-खांबाडा9000100009500
नांदगाव500091015750
सेनगाव9500115009800
नेर परसोपंत70001120010199
भंडारा950095009500
राजूरा100001080510525
सिंदी95601170010500
देवळा750083008210
वर्धा101001075010500
किल्ले धारुर106001060010600
काटोल107001110011000
दर्यापूर105001154011200
जालना57001100010300
माजलगाव92001134011000
शेवगाव105001050010500
गेवराई8000109919500

Leave a comment